İstidlalci ne demek?

İstidlalci bir meslek ünvanıdır.

İstidlalci; Bir veya iki günlük hava tahminine veri sağlamak amacıyla yüksek seviye kartlarını, yer kartlarını ve diğer kartları işleyen, çizen ve bu kartlar ile istidlal işlemlerini yapan kişilere verilen ünvandır.

İstidlalci olabilmek için gerekli minimum öğrenim düzeyi "Ortaöğretim (Lise ve Dengi)" dir.

İstidlalciler "Devlet meteoroloji işleri gn.müd." bağlı olarak çalışırlar.

İstidlalci kelimesinin kökeni

Sözlükte "yol gösterme, rehberlik etme"anlamındaki delalet kökünden türeyen ve "birinin rehberliğini isteme, delil arama" gibi manalara gelen istidlih kelimesi mantık terimi olarak "bir iddiayı ispat etmek amacıyla delil ortaya koyma"anlamında kullanılır. Günümüz Türkçe'sinde çıkarım ile karşıtanan istidlalin Fransızca karşılığının "raisonnement" olduğunu söyleniyor. "İnference" teriminin daha genel bir anlama geldiğini ve istidlal (raisonnement), istintac (deduction), istikra (induction) yöntemlerinin üçünü de kapsar.

İstidlal, zihnin daha önce bilinen bir veya birden çok önermeden (kazıyye) bilinmeyenbir önermeyi sonuçlandırma , açı­ğa çıkarma işlemidir. Diğer bir ifadeyle istidlal, daha önce doğruluğu bilinen yahut doğru olduğu sanılan bir hüküm veya hükümlerden hareketle bilinmeyen birhükme ulaşmaktır.

İstidlalci kadroları

İstidlalci kadrolarına çalışan alımı Kpss Ortaöğretim sınavı ile yapılmaktadır.

İstidlalci kadrolarının taban ve tavan puanları

ıstidlalci

En son İstidlalci kadrosuna alım 2011 yılında yapılmıştı.

2011 yılı Kpss Ortaöğretim sınavı sonucunda İstidlalci kadroların en düşük 83.059 puanla en yüksek ise 87.144 puanla alım yapılmıştır.

İstidlalci'nin görevi

1. İstidlalci'nin görevi hava şartlarını incelemek ve meteorolojik değişmeler için istidlaller (tahminler) hazırlamak,

2. Yağmur, sis ve kar gibi atmosferik şartları doğuran sebepleri tespit etmek üzere çeşitli araçlarla elde edilen rasat bilgilerini yorumlamak,

3. Belirli bir bölge dahilindeki birçok meteoroloji istasyonunda aynı zamanda yapılan rasatlarla derlenen bilgileri değerlendirerek meteoroloji haritaları hazırlamak,

4. Hava kitlelerinin ve basınç bölgelerinin hareketini önceden tahmin etmek,

5. Isı, rüzgar, yağış ve bulut durumları için istidlaller yapmak,

6. İstidlal için gerekli alet ve cihazları kullanmak bir istidlalci'nin görevleri arasında sayılabilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç